A Budapesti Kvantumoptika Csoport


Szemináriumok

Közelgő szemináriumok

Nincs esemény.

Elmúlt szemináriumok

2016. Nov. 14. Jakab Dávid Bilinear-Biquadratic model on the complete graph
2016. Oct. 18. Asbóth János Topologikus invariáns detektálása a veszteségből
2016. May. 3. Martin Stefanak Perfect state transfer from quantum walk search algorithm
2016. Apr. 11. Kálmán Orsolya Amit a BEC-ből való kicsatolásról megtudtunk
2016. Mar. 8. Szirmai Gergely (journal club) Cavity-induced chiral states of fermionic quantum gases
2016. Mar. 1. Rakovszky Tibor Topologikus fázisok klasszifikációja és detektálása egy dimenzióban mátrix-szorzat állapotokkal
2016. Feb. 16. Sebastian Fuchs From Casimir-Polder force between an atom and a topological insulator to Dicke physics
2016. Jan. 26. Kónya Gábor Kétrészecske-szórás Dirac-delta potenciálon (folyt.)
2016. Jan. 19. Kónya Gábor Kétrészecske-szórás Dirac-delta potenciálon
2016. Jan. 12. Vukics András Introduction to quantum thermodynamical processes and cycles
2016. Jan. 5. Dániel Tóth The reversed dissipation regime in circuit electromechanics
2015. Dec. 8. Nils Trautmann Single-photon induced elementary quantum processes for​ ​quantum information​ ​processing
2015. Nov. 3. Vukics András Beszámoló a 600. WE Heraeus szemináriumról
2015. Oct. 20. Asbóth János & Rakovszky Tibor Measuring the Chern number with ultracold atoms
2015. Oct. 6. Kis Zsolt Rezononátorok bevezetése a kvantumoptikában első​ ​elvekből kiindulva
2015. Sep. 29. Griesser Tobias Phase transition in the electric-dipole Hamiltonian with short-range interaction​
2015. Sep. 22. Gilyén András Exponential Sensitivity and its Cost in Quantum Physics
2015. Jul. 7. Lovas Izabella Particle number distribution in time of flight measurements with one dimensional interacting Bose gases
2015. Jul. 1. Alicia Kollár Beyond mean-field physics with multimodecavity QED
2015. Jun. 11. Benjamin Rousseaux Multi-emitter stimulated Raman adiabatic passage mediated by plasmons
2015. May. 19. Vukics András Az atomi leírás problémái multipólus-mértékben
2015. Apr. 21. Diósi Lajos Spontán kollapszus modellek tesztje mechanikai oszcillátoron
2015. Apr. 14. Nagy Dávid Journal club
2015. Mar. 31. Zimborás Zoltán Irányított kvantumos bolyongások
2015. Mar. 25. Frigyik Béla András The mathematical background of 'Recurrence for discrete time unitary evolutions' by Grünbaum, Velázquez, Werner and Werner
2015. Mar. 20. Kollár Bálint Rendezetlenség és entrópia-ráta diszkrét idejű kvantumos bolyongásokban
2015. Mar. 19. Darázs Zoltán Kevés szabadsági fokú kvantumrendszerek dinamikai tulajdonságai
2015. Mar. 18. Földi Péter Egyrészecske szórásproblémák időfüggő potenciálokon: nemegyensúlyi Green-függvények (TDNEGF) alkalmazása
2015. Mar. 3. Kollár Bálint Kvantumos bolyongások csapdázási problémája
2015. Feb. 24. Szalay Viktor Understanding nuclear motions in molecules: A new ro-vibrational Hamiltonian
2015. Feb. 17. Német Nikolett Conditional Phase Gate Using an Optomechanical Resonator
2015. Feb. 11. Jaroslav Novotny Asymptotics of Quantum Markov semigroups
2015. Feb. 3. Szirmai Gergely Tunneling dynamics of bosonic Josephson junctions assisted by a cavity field
2015. Jan. 19. Asbóth János Lokalizáció, diffúzió és topologikus fázisok 2D kvantumos bolyongásokban
2015. Jan. 13. Nagy Dávid Disszipatív fázisátalakulások kritikus exponense szub-ohmikus fürdőben
2015. Jan. 6. Sándor Nóra Rezonáns dipól-dipól kölcsönhatás kétdimenziós hullámvezetőben
2014. Dec. 11. Rakovszky Tibor Delokalizáció és topologikus fázisok rendezetlen kvantumos bolyongásokban
2014. Nov. 24. Frigyik B. András Bose-Einstein kondenzáció dinamikája és stabilitása: nemlineáris Schrödinger egyenlet periodikus potenciál esetében
2014. Nov. 24. Kollár Bálint Rendezetlenség és entrópia-ráta diszkrét idejű kvantumos bolyongásokban
2014. Nov. 20. Demeter Gábor Foton visszhang és kvantum memória fotonok számára
2014. Oct. 14. Asbóth János Topologikusan védett élállapotok egy periodikusan gerjesztett, királisan szimmetrikus kvantumdróton
2014. Oct. 7. Gábris Aurél Lokalizált--nemlokalizált átmenet szimulációja kvantumos bolyongással
2014. Oct. 2. Gilyén András Markov láncos keresés kvantumos gyorsítása - avagy a kvantumos bolyongás algoritmikus szemmel
2014. Sep. 23. Kálmány Orsolya Rádiófrekvenciás kicsatolás BEC-ből
2014. Sep. 16. Kónya Gábor Önszerveződés dupla rezonátorban
2014. Sep. 9. Sinkovicz Péter A visszatérési idő a diszkrét idejű kvantumos bolyongásban (munkabeszámoló)
2014. Sep. 1. Dandan Su Kölcsönható bozonok optikai üregrezonátorban
2014. Aug. 26. Ulrike Herzog Optimális stratégiák kvantumállapotok megkülönböztetésére
2014. Jun. 17. Yutaka Shikano Erősen sűrű exciton-polariton rendszerek félvezető mikroüregekben
2014. Jun. 17. Yutaka Shikano Kvantumbolyongás szilárdtestfizikai megvalósítása
2014. Jun. 12. Kollár Alicia Erősen korrelált anyag kutatása többmódusú rezonátoros kvantum-elektrodinamikával
2014. Jun. 3. Thijs Kozma Róbert Perturbált kvadratikus leképezések Julia-halmazainak korlátoló viselkedése
2014. May. 29. Chi-Hung Weng A study of the 1D Aubry-André-Harper (AAH) models and its topological properties
2014. May. 20. Ujfalusi László Kvantumperkolációs átmenetek 3 dimenzióban: állapotsűrűség, végesméret-skálázás és multifraktál tulajdonság
2014. May. 15. Ayadi Viktor Integrálható sokrészecskerendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetriaredukciós módszerrel
2014. Apr. 29. Kormos Márton Termalizáció izolált kvantumrendszerekben: az egy dimenziós Bose-gáz
2014. Apr. 1. Pályi András Electrically driven spin resonance in quantum dots
2014. Mar. 25. Szirmai Gergely Taszito oncsapdazas bozonikus Josephson-atmenetekben extra potencialgodor mellett
2014. Mar. 11. Asbóth János Királis szimmetria és Majorana-fermionok periodikusan gerjesztett kvantumdrótokban
2014. Feb. 25. Vukics András Az A2 probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából
2014. Feb. 18. Kanász-Nagy Márton Theory of confinement-induced interlayer molecular resonances
2014. Feb. 13. Jaroslav Novotny & Jirka Maryska Asymptotics of iterated quantum evolution
2014. Jan. 21. David Dasenbrook Electron Waiting Times in Quantum-Coherent Conductors
2014. Jan. 14. Sinkovicz Péter A visszatérési idő a diszkrét idejű kvantumos bolyongásban
2014. Jan. 7. Eisler Viktor Felületi törvény sérülése nemegyensúlyi stacionárius állapotokban
2013. Dec. 17. Bodrog Zoltán Egy egyedi erbiumhiba állapotának olvasása optoelektronikus módszerrel — Hírszemle
2013. Dec. 12. Benjamin Rousseaux Nanométerű kvantumkontroll: tetszőleges qudit kapuk adiabatikus átmenet által
2013. Nov. 26. Juhász Róbert Elektromos kvantumos bolyongás — Hírszemle
2013. Nov. 25. Asbóth János A kvantumos bolyongás topologikus fázisai a szórási mátrixon keresztül
2013. Nov. 21. Sandeep K. Goyal Kvantumos bolyongás skálázható megvalósítása klasszikus fénnyel
2013. Nov. 19. Sinkovicz Péter Az N ízű Heisenberg-modell (és ami mögötte van)
2013. Nov. 7. Luca Salasnich A Fermi-gáz időfüggő sűrűségfunkcionálja BCS-BEC átmenetben
2013. Nov. 5. Giovanni Mazzarella Ultracold atomic bosons in double- and triple-well potentials
2013. Nov. 3. Kónya Gábor Bose–Einstein-kondenzátum lágy polariton módusának csillapodása optikai rezonátorban
2013. Oct. 22. Thomas Konrad A klasszikusság felbukkanása a folytonos megfigyelésből (egy Bose–Einstein-kondenzátum példáján)
2013. Oct. 17. Darázs Zoltán Parametric amplification of the mechanical vibrations of a suspended nanowire by magnetic coupling to a Bose-Einstein condensate
2013. Oct. 15. Penc Karlo Mesterséges spinjég — Hírszemle
2013. Oct. 8. Raimar Sandner Subrecoil cavity cooling towards degeneracy: a numerical study
2013. Oct. 8. Brian Tarasinski Measuring topological invariants in quantum walks
2013. Sep. 25. Domokos Péter Kvantumzaj a fény-anyag kölcsönhatásban (székfoglaló előadás)
2013. Sep. 10. Asbóth János Hofstadter-pillangót detektáltak grafénban — Hírszemle
2013. Sep. 3. Hideaki Obuse Network model for 2D and 3D Z2 topological insulators and its relation to quantum walks
2013. Sep. 2. Asbóth János Élállapotok 2D kvantumos bolyongásban
2013. Jul. 29. Tóth Géza Spin-squeezing inequalities for entanglement detection
2013. Jul. 9. Kis Zsolt A Hanbury Brown–Twiss kísérlet hozzájárulása a kvantumoptika fejlődéséhez
2013. Jun. 27. Jonathan Edge Metallic phase of the quantum Hall effect in four-dimensional space
2013. Jun. 25. Kollár Bálint A kvantumos bolyongás entrópia rátája
2013. Jun. 18. Kiss Tamás Kvantumtermodinamika — Hírszemle
2013. Jun. 18. Legeza Örs Topologikus rend az összefonódási entrópán kerseztül — Hírszemle
2013. Jun. 11. Vukics András Az A2 tag eliminálása a CQED-ben
2013. May. 28. Dombi András Kvantum-szemiklasszikus átmenet optikai bistabilitásnál
2013. May. 14. Kurucz Zoltán Parametrikus erősítési kritérium inhomogén kiszélesedett rendszerben
2013. May. 7. Asbóth János Journal club
2013. Apr. 30. Kurucz Zoltán Nanocső rezgésének parametrikus erősítése egy Bose–Einstein-kondenzátumhoz való mágneses csatolás révén
2013. Apr. 26. Stefan Filipp Circuit QED—Quantum Optics with Microwave Photons and Superconducting Circuits on a Chip (part III)
2013. Apr. 25. Stefan Filipp Circuit QED—Quantum Optics with Microwave Photons and Superconducting Circuits on a Chip (part II)
2013. Apr. 24. Stefan Filipp Circuit QED—Quantum Optics with Microwave Photons and Superconducting Circuits on a Chip (part I)
2013. Apr. 9. Sólyom Jenő Spinfolyadékok — Hírszemle
2013. Mar. 26. Lukács Árpád Lehetséges-e a vonósugár, azaz mikor negatív a sugárzási nyomás?
2013. Mar. 19. Oliver Mülken Exciton Dynamics in Open Quantum Systems—from Quantum to Random Walks
2013. Mar. 12. Darázs Zoltán Parametric amplification of nanotube vibrations by magnetic coupling to a Bose–Einstein condensate
2013. Mar. 5. Kis Zsolt Impulzusterjedés felöltöztetett, degenerált rendszerben
2013. Feb. 19. Asbóth János Journal club
2013. Feb. 19. Domokos Péter Journal club
2013. Feb. 12. Szirmai Gergely Konferenciabeszámoló
2013. Jan. 22. Kurucz Zoltán Relation between entanglement and squeezing in spin ensembles
2013. Jan. 15. Scherübl Zoltán Szétválasztott Cooper-párok összefonódottsága
2013. Jan. 4. Halász Gábor Mozgékony defektusok Kitaev hatszögrács modelljében
2013. Jan. 4. Kómár Péter Optomechanika több foton módussal
2012. Dec. 6. Jan Dahlhaus Transport signatures of topological superconducting wires
2012. Dec. 4. Jan Dahlhaus Topological phase transitions in quantum kicked rotators
2012. Nov. 28. Kovács István Az összefonódási entrópia univerzális viselkedése a kvantumos Ising-modell példáján
2012. Nov. 13. Domokos Péter Munkára fogott kvantummechanika (a 2012. évi fizikai Nobel díj)
2012. Oct. 30. Sinkovicz Péter Hatszögrácson kialakuló spin-folyadék fázis véges hőmérsékletű leírása
2012. Oct. 16. Asbóth János Királis szimmetria a kvantumos bolyongásban
2012. Oct. 9. Kónya Gábor Finite-size scaling in the quantum phase transition of the open-system Dicke-model
2012. Oct. 2. Nagy Dávid Matter-Wave Optomechanics
2012. Sep. 25. Kollár Bálint A kvantumos bolyongás entrópia rátája
2012. Sep. 18. Kónya Gábor Entanglement in mixed states
2012. Jun. 1. Barry Sanders Coin quantum walks in ion traps and in superconducting circuit quantum electrodynamics
2012. May. 22. Mátyus Edit Molekulaszerkezet-számítás a Born--Oppenheimer-közelítés nélkül
2012. May. 15. Kurucz Zoltán Hibrid kvantummemória
2012. May. 8. Tobias Griesser Kinetic Theory of Cavity Cooling and Selforganization
2012. Apr. 24. Czakó Gábor Kvazi-klasszikus trajektoria szamitasok ab initio potencialis energia feluleteken
2012. Apr. 17. Viktor Szalay Variational properties of the discrete variable representation: Discrete variable representation via effective operators. Part 2.
2012. Apr. 10. Asbóth János Topologikus fázisok ultrahideg atomokkal
2012. Mar. 27. Asbóth János Élállapotok kvantumos bolyongásban
2012. Mar. 20. Darázs Zoltán Folytonos idejű kvantumos bolyongás időfejlődése perkolált gráfon
2012. Mar. 13. Asbóth János Élállapotok a diszkrét idejű kvantumos bolyongásban
2012. Feb. 28. Kis Zsolt Kvantumkontroll kvantumpöttyökben
2012. Feb. 21. Viktor Szalay Variational properties of the discrete variable representation: Discrete variable representation via effective operators
2012. Feb. 7. Domokos Péter Cavity Optomechanics á la DSK
2012. Jan. 31. Oroszlány László Carbon nanotube quantum pumps
2012. Jan. 24. Szirmai Gergely Langevin equation of collective modes of Bose-Einstein condensates
2012. Jan. 17. Asbóth János Edge states in particle-hole-symmetric quantum walks
2012. Jan. 10. Kollár Bálint Quantum walks and percolation
2012. Jan. 3. Pályi András Spin-orbit induced strong coupling of a single spin to a nanomechanical resonator
2011. Dec. 13. Vukics András Can the Dicke model be realized in atomic systems? (part 2)
2011. Dec. 2. Mark Rudner Topological transitions in driven quantum systems
2011. Nov. 29. Anastasiia Anishchenko Enhanced spreading of quantum walks on star graphs by additional bonds
2011. Nov. 22. Kiss Tamás Open quantum systems: quantum discord and entanglement
2011. Nov. 15. Kónya Gábor Multimode mean-field model for the quantum phase transition of a Bose-Einstein condensate in an optical resonator
2011. Oct. 25. Vukics András Can the Dicke model be realized in atomic systems?
2011. Oct. 10. Dóra Balázs Lattice generalization of the Dirac equation to general spin and the role of the flat band
2011. Oct. 4. Kurucz Zoltán Interaction between light and spin systems
2011. Sep. 27. Kis Zsolt Adiabatic Floquet theory
2011. Sep. 20. Nagy Dávid Role of collisions in BEC-cavity interaction
2011. Sep. 13. Szirmai Gergely Hydrodynamics
2011. Sep. 9. Craig Hamilton Quantum Walk with a Four Dimensional Coin