The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Az atomi leírás problémái multipólus-mértékben

András Vukics

(Wigner RCP SZFI)

Time: Tue May 19 13:00:00 2015
Location: Building 1, Auditorium

Megvizsgáljuk az egyatomos Hamilton-operátort a kvantumelektrodinamika multipólus-mértékében, komolyan véve a polarizációmező transzverz komponenséből jövő járulékot. Szakítva a polarizációmező Power által felírt szokásos formájával egy olyan formát vezetünk be, amely egyrészt optimális az A-négyzet és P-négyzet tagok eliminálásában, másrészt lehetővé teszi, hogy a transzverz komponens járulékát az atomi potenciálban a Coulomb-taghoz adott perturbációként kezeljük. Megvizsgáljuk, hogy az atomok kvantumelektrodinamikájának így felírt Hamilton-operátorából mit tudhatunk meg az ultraerős atom–mező-csatolás és a Dicke-kritikusság megvalósíthatóságáról.