The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Photon echo and quantum memory for photons

Gábor Demeter

(MTA Wigner RCP RMKI)

Time: Thu Nov 20 13:00:00 2014
Location: Building 1, Auditorium

Az előadásban arról lesz szó, hogy milyen módszerekkel lehet elérni, hogy atomok sokasága egy korábban elnyelt gyenge optikai jelet ismét erdeti formában kibocsásson magából. A kérdés azért lényeges, mert a kvantum-kommunikációs protokollok nagyobb távolságra csak akkor működőképesek, ha sikerül 'optikai kvantum memóriát' építeni. Ez egy olyan eszköz, amelyik egy gyenge, 'egyfotonos' fényimpulzus kvantumállapotát tárolja, majd pedig visszaadja. Egy ilyen memória konstruálására teremthet lehetőséget a foton visszhang jelenség, amelyet számos változatban próbálnak alkalmassá tenni erre a célra.