The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Analysis of integrable many-body systems using Hamiltonian symmetry reduction method

Viktor Ayadi

(Department of Theoretical Physics, University of Szeged, Hungary)

Time: Thu May 15 13:00:00 2014
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

Az előadás során áttekintjük a Phd értekezésemben is vizsgált Caloger–Sutherland- és Ruijsenaars–Schneider-típusú integrálható sokrészecskerendszerrel kapcsolatos eredményünket. Mindkét modellcsalád egy térdimenzióban mozgó párkölcsönható részecskéket ír le. Az előadásban megismerkedünk vizsgálataink fő eszközével a hamiltoni szimmetriaredukciós módszerrel az integrálhatóság és szuperintegrálhatóság és dualitás fogalmával. Három témakörre fókuszálok. Először bemutatom a racionális Ruijsenaars–Schneider-modell szuperintegrálhatóságát garantáló extra mozgásállandók konstrukcióját. Majd egy „töltött” részecskéket tartalmazó BC(n) Sutherland-modell levezetését mutatom be a szimmetriaredukció felhasználásval. Végül pedig a trigonometrikus Sutherland-modell három lehetséges fizikai interpretációjához tartozó duális párok közti kapcsolatot ismertetem csoportelméleti nézőpontból.

Az előadásban az alábbi publikációink főbb eredményeit tekintem át.