The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Termalization in isolated quantum systems: the one-dimensional Bose gas

Márton Kormos

(MTA-BME "Momentum" Statistical Field Theory Research Group)

Time: Tue Apr 29 13:00:00 2014
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

A közelmúltban igen népszerű kutatási területté vált a környezetüktől elszigetelt, egyensúlyukból kitérített kvantumos rendszerek dinamikájának vizsgálata, jórészt a hideg atomokkal való kísérletek szédítő fejlődésének köszönhetően. A kérdések, melyek a kvantumstatisztikus fizika alapjait érintik, egyszerűen megfogalmazhatók, ám válaszokat adni annál nehezebb rájuk. Igaz-e, hogy egy zárt rendszer valamilyen stacionárius állapot felé tart? Leírható-e ez az állapot a standard statisztikus fizika eszközeivel? Megfigyelhető-e valamiféle univerzalitás a végállapotban vagy az afelé tartó időfejlődésben? Az integrálható modelleknek nemergodikusságuk révén kiemelt szerep jut a kérdések tisztázásában.

Előadásom első felében egy rövid áttekintést szeretnék adni néhány eddig megértett jellemvonásról, a második felében pedig az egy dimenziós Bose-gázzal foglalkozó munkáimat fogom ismertetni.