The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Return time in discrete time quantum walks

Péter Sinkovicz

(MTA Wigner RCP SZFI)

Time: Tue Jan 14 13:00:00 2014
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

A diszkrét idejű kvantumos bolyongásban a visszatérési időt többféleképpen is lehet definiálni. Bármilyen definíciót is veszünk, a visszatérési idő valószínűségi változó lesz, amely csak egész értékeket vehet fel (hiszen diszkrét idejű bolyongásról van szó). Az egyik kézenfekvő definíció bír egy érdekes tulajdonsággal: a várható értéke kvantált. Ezt Werner és Grünbaum egy erősen matematikai számolással vezették vissza egy absztrakt csavarodási számra — a számolást egyébként tavaly Grünbaum személyesen elmagyarázta nekünk egy csoportszemináriumon. Itt lépünk be mi (Péter és János). Érdekes módon, ha dekoherenciát adunk a kvantumos bolyongáshoz, a dekoherencia-modellek egy széles halmaza nem változtatja meg a várható visszatérési idő értékét. Tehát ez továbbra is egész marad. Ezt egyelőre csak numerikusan látjuk, de érdekes lenne analitikusan is belátni. Szívesen várunk ötleteket is a csoporttól.