The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Violation of the area law in non-equilibrium steady states

Viktor Eisler

(Institute of Theoretical Physics, Eötvös Loránd University)

Time: Tue Jan 7 13:30:00 2014
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

Kvantum-soktestrendszerekben a különböző részrendszerek korreláltságának egy gyakran használt mértéke az ún. kölcsönös információ. Egyensúlyi rendszerek esetén nagy általánosságban érvényes a felületi törvény, amely szerint egymással szomszédos részrendszerek kölcsönös információja a közös felülettel arányos. Az előadásban egy egyszerű egydimenziós példán megmutatom, hogy a felületi törvény sérülhet nemegyensúlyi állapotokban.

  • Viktor Eisler, Zoltan Zimboras, Area law violation for the mutual information in a nonequilibrium steady state,arXiv:1311.3327