The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Topological phases of quantum walks via scattering matrices

János Asbóth

(MTA Wigner RCP SZFI)

Time: Mon Nov 25 10:15:00 2013
Location: Roland Eötvös University, North Block, Room 5.128 (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)

A kvantumos bolyongás egy speciális alfaja a periodikusan gerjesztett kvantumrendszereknek. Mint ilyen, a topologikus fázisai nem illeszthetők bele a sávszigetelők topologikus fázisainak "periódusos rendszerébe" [1]. Az előadásban ismertetem, hogyan alkalmazhatjuk a topologikus invariánsok szórási mátrixon alapuló leírását a kvantumos bolyongásra. Ehhez levezetek egy egyszerű képletet a szórási mátrix reflexiós részére, majd megmutatom, a különböző fontos szimmetriák ezen a mátrixon milyen mátrixinvariánsok létezését garantálják, és ezen invariánsok hogyan függnek össze az élállapotok létezésével [2].

Irodalom:

  1. J. K. Asbóth and H. Obuse, Bulk-Boundary Correspondence for Chiral Symmetric Quantum Walks, Phys. Rev. B 88, 121406(R) (2013) [arXiv]
  2. Dahlhaus, Asbóth, Tarasinski, készülő kézirat