The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


The N-flavour Heisenberg modell (and what is behind)

Péter Sinkovicz

(MTA Wigner RCP SZFI)

Time: Tue Nov 19 13:00:00 2013
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

Az optikai rácsokban fontos szerepet játszó Hubbard-modell Ut és n=1-es betöltés mellett a perturbáció második rendjében egy Heisenberg-modellre vezet (fermion reprezentációban), melyet az egy fermion/rácspont Hilbert-téren értelmezünk. Így természetesen (a levezetésből) adódik egy extra kényszer az energia tag mellett. Felmerült a kérdés, hogy ha a Heisenberg-modell különböző reprezentációit szeretnénk használni, akkor ez a kényszer hogyan módosul az egyes leírásokban. A kérdés relevanciáját és az illesztésre talált megoldásomat mutatom be.