The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Journal club

János Asbóth

(MTA Wigner RCP SZFI)

Time: Tue May 7 14:30:00 2013
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

  • M. C. Rechtsman et al.; Photonic Floquet topological insulators, Nature 496, 196–200 (11 April 2013).
    Segédanyag: arXiv:1212.3324 [cond-mat.mes-hall]
    A Technion és a jénai Friedrich-Schiller-Universität kutatói lézerrel marnak üvegbe 3-dimenziós mintát, ezzel alakítanak ki egy fényvezető-hálózatot. A minta tetején becsatolt fény az alján kicsatolódik, a fény terjedése egy periodikusan gerjesztett szilárdtestben lezajló dinamikát modellez. A periodikus gerjesztés miatt topologikus fázisok alakulnak ki, a kíserletben az egy irányban terjedő (királis) élállapotokat észlelik is.
  • J.-P. Brantut, J. Meineke, D. Stadler, S. Krinner, and T. Esslinger; Conduction of Ultracold Fermions Through a Mesoscopic Channel, Science 337, 1069–1071 (2012)
    Segédanyag: D. Stadler, S. Krinner, J. Meineke, J.-P. Brantut, and T. Esslinger; Observing the drop of resistance in the flow of a superfluid Fermi gas, Nature 491, 736–739 (2012)
    Az szokott lenni a mondás, hogy ha egy ultrahideg atomgázt állóhullámú lézerrel csapdázunk, jó kis szimulátort kapunk egy szilárdtesthez, amivel ugyan vezetési jelenségeket nem lehet modellezni, viszont közvetlenül lehet megtekinteni a Brillouin-zónát (a csapda lekapcsolását követő szabad expanzió utáni detektálással). Tavaly azonban a zurichi ETH kutatói sikeresen hajtották végre kétterminálos vezetési kíserletet ilyen rendszeren. Lítium(6)-atomok gázát hirtelen lehűtve kaptak egy ultrahideg Fermi-gázt, amit két részre szedtek szét (jobb- és baloldali reservoir), majd a ket rész között az atomok áramlását mérték, melyet egyedül a kémiai potenciál gradiense hajtott.