The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Universal behaviour of entanglement entropy by the example of quantum Ising model

István Kovács

(MTA Wigner RCP SZFI)

Time: Wed Nov 28 13:00:00 2012
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

1 dimenzióban az összefonódási entrópia központi szerepet játszik a folytonos fázisátalakulások vizsgálatában. Az azonban nagyrészt nyitott kérdés, hogy magasabb dimenziós rendszerekben mi az, ami ebből megőrződik. Az utóbbi időben számos különböző módszerrel sikerült érdekes részeredeményeket elérni (konform térelmélet, DMRG és kiterjesztései, sorfejtések, kritikus jelenségek renormalizációs technikái), a teljes kép azonban még 2 dimenzióban sem állt össze. Az előadásban a 2 és 3 dimenziós kvantumos Ising-modell példáján mutatom be a legfontosabb eredményeket a homogén, hígított és rendezetlen esetekben.

Kapcsolódó saját közlemények: