The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Entropy rate in quantum walks

Bálint Kollár

(MTA Wigner RCP SZFI)

Time: Tue Sep 25 12:45:00 2012
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

Az entrópia ráta diszkrét idejű stochasztikus folyamatok aszimptotikus entrópia termelését karakterizáló mennyiség. Ezt a mennyiséget terjesztjük ki a kvantumos bolyongásra, és összevetjük azt a klasszikus bolyongás entrópia rátájával.