The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Molekulaszerkezet-számítás a Born--Oppenheimer-közelítés nélkül

Edit Mátyus

(Institute of Chemistry, Eötvös University, Budapest)

Time: Tue May 22 13:00:00 2012
Location: Building 4, Room 116/A

Az elektronok és atommagok szeparációjára vonatkozó Born–Oppenheimer-közelítés napjaink elméleti és számításos kémiájának egyik központi paradigmája. Előadásomban molekuláris rendszerek kvantummechanikai leírásáról fogok beszélni ezen közelítés, illetve paradigma nélkül. Ismertetem (a) a XIX. század második felében kialakult hagyományos, klasszikus molekulaszerkezet rekonstruálhatóságával kapcsolatos kérdéseket és eredményeket az elektronok és atommagok teljes hullámfüggvényéből kiindulva, valamint bemutatom (b) a kis molekulák Schrödinger-egyenletének variációs megoldásával és a nem-relativisztikus limit megközelítésével kapcsolatos eddigi eredményeimet.

[1] On the emergence of molecular structure, E. Mátyus, J. Hutter, U. Müller-Herold, and M. Reiher, Phys. Rev. A 83, 052512 (2011).
[2] Extracting elements of molecular structure from the all-particle wave function, E. Mátyus, J. Hutter, U. Müller-Herold, and M. Reiher, J. Chem. Phys. 135, 204302 (2011).
[3] Molecular structure calculations: a unified quantum mechanical description of electrons and nuclei using Gaussian geminals and the global vector representation, E. Mátyus and M. Reiher, submitted to J. Chem. Phys. (2012).