The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Quasiclassical trajectory computations on ab initio potential energy surfaces

Gábor Czakó

(Institute of Chemistry, Eötvös University, Budapest)

Time: Tue Apr 24 13:00:00 2012
Location: Building 4, Room 116/A

A kémia egyik alapvetoő közelítése a Born–Oppenheimer-közelítés, amely szeparálja az elektronok mozgását az atommagok mozgásától, és két nagy ágra osztja a kvantumkémiát: elektronszerkezet-számításra és magmozgásszámításra. Az elektronokra vonatkozó Schrödinger-egyenlet megoldása adja a potenciálisenergia-felületeket (potential energy surface, PES), amelyeken a molekuláris rezgések és kémiai reakciók történnek. Négynél több atomot magában fogaló rendszer estén a reakciók dinamikáját — azaz az atommagok mozgását a PES-en — rendszerint klasszikusan kezeljük. Előadásomban bemutatom az ún. kváziklasszikus trajektória (quasiclassical trajectory, QCT) módszert, amelyet az F [1- 4], Cl [5,6] és O [7] atomok metánnal (CH4, CHD3, stb.) lejátszodó reakcióinak tanulmányozására használtam. Az eredmények betekintést engednek a fenti reakciók meglepő dinamikájába [2,5]. Továbbá ismertetem a QCT módszer előnyeit és hátrányait, és bemutatom, hogyan csempészhetünk be kvantummechanikai megszorításokat a trajektóriák elemzése során [3,8,9].

[1] G. Czakó, B. C. Shepler, B. J. Braams, and J. M. Bowman, J. Chem. Phys. 130, 084301 (2009).
[2] G. Czakó and J. M. Bowman, J. Am. Chem. Soc. 131, 17534 (2009).
[3] G. Czakó and J. M. Bowman, J. Chem. Phys. 131, 244302 (2009).
[4] G. Czakó, Q. Shuai, K. Liu, and J. M. Bowman, J. Chem. Phys. 133, 131101 (2010).
[5] G. Czakó and J. M. Bowman, Science 334, 343 (2011).
[6] G. Czakó and J. M. Bowman, J. Chem. Phys. 136, 044307 (2012).
[7] G. Czakó and J. M. Bowman, PNAS in press (2012).
[8] G. Czakó, A. L. Kaledin, and J. M. Bowman, J. Chem. Phys. 132, 164103 (2010).
[9] G. Czakó, Y. Wang, and J. M. Bowman, J. Chem. Phys. 135, 151102 (2011).