The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Topological phases with ultracold atoms

János Asbóth

(MTA Wigner RCP SZFI)

Time: Tue Apr 10 13:00:00 2012
Location: Building 4, Room 116/A

A következő csoportszemináriumon beszámolnék arról, ami a freiburgi workshopon elhangzottak közül a csoportunkat érdekelheti. Az egyik központi témát a Majorana-fermionok adták. Ezek olyan részecskék, amik saját maguk antirészecskéi, ezért a fázis-dekoherenciával szemben rendkívül stabilan tudják tárolni a kvantuminformációt. Bár számos szilárdtestfizikai rendszerben kéne, hogy effektív részecskeként fellépjenek, eddig még nem sikerült őket detektálni, éles a kísérleti versenyfutás. Ebbe a versenybe szálltak most be az ultrahideg atomgázos laborok.

Konkrétan egy Zoller-csoportbeli cikkről beszélnék:

  • Probing Atomic Majorana Fermions in Optical Lattices,
    Christina V. Kraus, Sebastian Diehl, Peter Zoller, Mikhail A. Baranov,
    arXiv:1201.3253
    We introduce a one-dimensional system of fermionic atoms in an optical lattice whose phase diagram includes topological states of different symmetry classes. These states can be identified by their zero-energy edge modes which are Majorana fermions. We propose several universal methods of detecting the Majorana edge states, based on their genuine features: zero-energy, localized character of the wave functions, and induced non-local fermionic correlations.

De a többi anyagot is lehet, hogy szóbahozom. Példák:

  • Lewenstein-csoportból: An optical-lattice-based quantum simulator for relativistic field theories and topological insulators
  • Gerbier és Dalibard: Gauge fields for ultracold atoms in optical superlattices
  • Sengstock-csoport: Tunable gauge potential for neutral and spinless particles in driven lattices