The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Coherent Control in Quantum Dots

Zsolt Kis

(MTA Wigner RCP SZFI)

Time: Tue Feb 28 13:00:00 2012
Location: Building 4, Room 116/A

Az előadásban bemutatom a felületen növesztett kvantumpöttyök fizikai modelljét, azaz, hogy a potenciálgödörbe zárt excitonok dinamikájában az akusztikus fononokhoz való csatolás milyen szerepet játszik. Az akusztikus fononok az exciton kvantumállapota fázisának szétfolyását eredményezik. A szabad kvantumpötty dinamikai egyenlete egzaktul megoldható. Külső tér jelenléte esetén már csak numerikus vagy perturbatív megoldásra van lehetőség. Két határesetet fogok vizsgálni. Erős csatolás esetén a fononok járulékát "egzaktul" figyelembe kell venni. A másik határeset, amikor a kvantumpötty gyengén csatolódik a környezetéhez, a fononokat ilyenkor rezervoir-ként lehet kezelni. Ez valósul meg, ha rossz üregrezonátorba tesszük a kvantumpöttyöt.