The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Mobile defects in the hexagonal Kitaev model

Gábor Halász

(Peierls Centre for Theoretical Physics, Oxford, UK)

Time: Fri Jan 4 13:00:00 2013
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

Kitaev hatszögrács modellje egy egzaktul megoldható kétdimenziós spin modell a kondenzált anyagok fizikájában. Egyszerűsége ellenére ez a modell fizikai jelenségek széles spektrumát foglalja magában: (i) spinfolyadékok és topológiai rendezettség, (ii) dópolt Mott-szigetelők és magashőmérsékletű szupravezetés, (iii) törtszámos kvantum Hall-rendszerek és nemábeli statisztika. Kutatásunk során a modell mozgékony defektusainak (spin nélküli rácspontjainak) terjedését és kölcsönhatásait vizsgáljuk - a defektusok jelenléte a Mott-szigetelők szempontjából dópolásnak felel meg. Az előadásomban először Kitaev hatszögrács modelljét mutatom be, majd összefoglalom a mozgékony defektusokról szóló kutatásunk eddigi eredményeit.