The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Optomechanics with several photon modes

Péter Kómár

(Harvard University, USA)

Time: Fri Jan 4 10:00:00 2013
Location: Building 1, Room 114, Auditorium

Az optomechanika területe optikai és mechanikai szabadsági fokok fénynyomás hatására fellépő kölcsönhatásával foglalkozik. Az egyik legegyszerűbb optomechanikai rendszer egy olyan Fabry-Perot rezonátor, aminek az egyik tükrét egy mechanikai oszcillátorhoz (rugó, membrán, stb.) rögzítették. Ahogy a környezet hatásait elszigeteljük, az optomechanikai rendszerek tisztán kvantumos rendszerekre jellemzően viselkednek. Előadásomban egy elméleti kutatás hátterét és eredményeit fogom bemutatni, ahol egy mechanikai oszcillátort egy ill. két foton módussal csatoltunk össze. A rendszer kvantumos viselkedéséről, ami alacsony hőmérsékleten és erős csatolás mellett lép fel, a kibocsátott fotonok másodrendű korrelációs függvényének vizsgálatával fogok következtetéseket levonni. A kutatás eredményei az alábbi két cikkben is olvashatók.

"Optomechanical quantum information processing with photons and phonons"

 http://arxiv.org/abs/1210.4039

"Single-photon nonlinearities in two-mode optomechanics" http://arxiv.org/abs/1202.3273